Dank aan dorpsraad Vichte

Langs deze weg wensen wij de Vichtse Dorpsraad nog eens te danken. Zij schonken namelijk de opbrengst van hun nieuwjaarsreceptie 2019 aan De Nachtlichtjes. Een welgemeende merci!